Quantcast
|

DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Programmet är uppbyggt kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan möta dessa genom innovation, samverkan och digitalisering. Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang.

Varför

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Vi ser dock att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheter, regioner, kommuner och landsting utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

DigiGov grundar sig i avsiktsförklaringen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Tillsammans ska vi nu jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ förvaltning. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Hur

DigiGov är ett forum där dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer att ges möjlighet att reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

Mötet kommer att innehålla regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktörer och även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige och regeringen.

Anmälan

Konferensdeltagare
6 800,00 SEK

Konferensbiljett 5-6 december 2017

6800 kr (ord. pris)

5500 kr (inbjudan av regeringen alt. SKL)

Book now!
193dagar
11timmar
3minuter
18sekunder

Kontakt

Näringslivets deltagande

På DigiGov är samverkan och nätverkande i fokus, därför är Sveriges näringsliv inbjudna för att delta och diskutera Sveriges utmaningar och lösningar kring digitalisering.

Vill ni vara med och representera näringslivet och visa på hur ni kan hjälpa till att öka takten på digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Olivia Casbolt
Projektsäljare

+46(0)8 506 650 89
olivia.casbolt@easyfairs.com

Pernilla Hörnfeldt
Projektledare
Elise Abrahamsson
Projektkoordinator

Prenumerera på DigiGovs nyhetsbrev

Ange din e-mail:

Samarbetspartners:

skl_300x300

finansdepartementet