DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige


DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

På regeringens blogg Digitalt först finns en sammanfattning av resultatet från förra årets DigiGov och det öppna rådet.
Läs inlägget här.
 

Varför?

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Vi ser dock att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheter, regioner, kommuner och landsting utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

DigiGov grundar sig i avsiktsförklaringen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Tillsammans ska vi nu jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ förvaltning. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Hur?

DigiGov är ett forum där dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer att ges möjlighet att reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

Mer utförlig information kring årets program och öppna råd kommer inom kort.

KONFERENSDELTAGARE (INKL ÖPPNA RÅDET)

6800 SEK

5-6 december. 6800 kr (ord. pris) 5500 kr (inbjuden av regeringen/SKL)

Våra viktigaste samhällsutmaningar

Programmet är uppbyggt kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan möta dessa genom innovation, samverkan och digitalisering. Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang.
De utmaningar vi fokuserar på är:

Utbildning, forskning och kompetens – Digitalt lärande i världsklass
Hälsa, vård och omsorg – Smart välfärd som klarar framtidens utmaningar
Arbete, innovation och integration – Smart företagande som förenklar för alla
Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

Kopplat till den utmaning du valt kommer du få möjlighet att:
– Ta del av andras erfarenheter.
– Dela med dig av egna lärdomar.
– Diskutera dina utmaningar tillsammans med kollegor och aktörer som kan vara en del i lösningen. 

SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNER

PARTNER

MEDIAPARTNER

SILVERPARTNERS