Quantcast
|

DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

DigiGov arrangerades för första gången 29-30 november 2016 av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. DigiGov arrangeras för andra gången 5-6 december 2017. 

 

Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Programmet är uppbyggt kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan möta dessa genom innovation, samverkan och digitalisering. Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang.

Mötet kommer att innehålla regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktörer och även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige och regeringen.

Varför

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Vi ser dock att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheter, kommuner och landsting utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Tillsammans ska vi nu jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ förvaltning. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Hur

DigiGov är ett forum där dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer att ges möjlighet att reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

 

Prenumerera på DigiGovs nyhetsbrev

Ange din e-mail:

224dagar
21timmar
47minuter
2sekunder

Kontakt

Näringslivets deltagande

Ledande politiker och beslutsfattare från stat, myndigheter, organisationer och representanter inom kommun och landsting träffas på Digigov för att öka takten kring digitalisering av offentliga sektorn. På DigiGov är samverkan och nätverkande i fokus, därför är Sveriges näringsliv inbjudna att delta för att diskutera Sveriges utmaningar och lösningar kring digitalisering av offentliga Sverige.

Vill ert företag vara på plats och representera näringslivet? Kontakta oss så berättar vi mer!

Olivia Damsgaard Casbolt
Projektsäljare

+46(0)8 506 650 89
olivia.casbolt@easyfairs.com

Pernilla Hörnfeldt
Projektledare
Elise Abrahamsson
Projektkoordinator

Samarbetspartners:

skl_300x300

finansdepartementet