DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

 

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Programmet är uppbyggt kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan möta dessa genom innovation, samverkan och digitalisering. Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang.

Utbildning, forskning och
kompetens 

– Digitalt lärande i världsklass

Hälsa, vård och
omsorg

– Smart välfärd som klarar
framtidens utmaningar

Arbete, innovation och
integration

– Smart företagande som
förenklar för alla

Samhällsbyggnad, infrastruktur
och smarta städer

– Digital infrastruktur som
gemensam grund

Mötet kommer att innehålla regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktörer och även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige och regeringen.

>>  regeringens blogg Digitalt först finns en sammanfattning av resultatet från förra årets DigiGov och det öppna rådet.

Varför?

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Vi ser dock att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheter, regioner, kommuner och landsting utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

DigiGov grundar sig i avsiktsförklaringen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Tillsammans ska vi nu jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ förvaltning. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Hur?

DigiGov är ett forum där dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer att ges möjlighet att reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

Mer utförlig information kring årets program och öppna råd kommer inom kort.

KONFERENSDELTAGARE

6800 SEK

Konferensbiljett 5-6 december 2017. 6800 kr (ord. pris) 5500 kr (inbjuden av regeringen alt. SKL)

Kontakta oss

Projektledare
Pernilla Hörnfeldt
pernilla.hornfeldt@easyfairs.com

Projektkoordinator
Josefin Seiz
josefin.seiz@easyfairs.com

Projektsäljare
Anna Norrman
anna.norrman@easyfairs.com

Fråga oss


Håll dig uppdaterad

Ange din e-mail för att få information om DigiGov

SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNER

PARTNER

MEDIAPARTNER

SILVERPARTNERS

NÄRINGSLIV