Quantcast
|

Breakout sessions

Hur möter vi samhällsutmaningarna – case i breakout 

 

De utmaningar som Sverige står inför tvingar offentlig sektor att arbeta smartare. Våra breakout–sessions fokuserar på hur digitala lösningar kan användas för att lösa de offentliga uppdraget på ett smartare sätt inom fyra samhällsutmaningar. Varje breakout är byggt som ett ekosystem med offentlig behovsägare, testbädd och innovatörer.

De utmaningar som Sverige står inför, demografi, urbanisering, globalisering skapar ett förändringtryck på offentlig sektor att arbeta smartare för att kunna lösa sina uppdrag. Breakout–sessions fokuserar på hur digitala lösningar kan användas för att lösa de offentliga uppdraget på ett smartare sätt. Varje breakout är byggt som ett ekosystem med behovsägare, testbädd och innovatörer.

Smartare välfärd
– Hur kan välfärdstjänster levereras på ett smartare sätt?
Moderator: Åsa Zetterberg, Sektionschef avdelningen för digitalisering, SKL & Per Mosseby, Chef Avdelningen för digitalisering, SKL

Panel: 
Rickard Broddvall, Utredare, e-Hälsomyndigheten
• Vesna Jovic, kommundirektör, Huddinge kommun
Nina Lagh, landstingsråd, Uppsala läns landsting

Förändringsinitiativ:
• Den inspirerande välfärden – Nya lösningar genom samverkan mellan offentligt och privat
Dag Forsén, projektledare SICS, hälsans nya verktyg

• From ”Curing to Caring” 
Per Yhde, Nordic regional manager Healthcare, BearingPoint

• Skriva sig till lärande
Annika Agelii-Genlott, forskare, Örebro universitet & Maria Stockhaus, riksdagsledamot 

Det hållbara samhällsbyggandet
– Hur kan vi bygga ett smart och hållbart samhälle? 
Moderator: Johanna Frelin, VD, Tengbom 

Panel:
• Malin Klintborg, Enhetschef, Lantmäteriet
• Anna Otmalm, Enhetschef, Naturvårdsverket
Andreaz Strömberg, kommunchef, Timrå kommun

Förändringsiniviativ:
• Tillsammans skapar vi framtidens kollektivtrafik
Elias Arnestrand, Tjänsteansvarig, Trafiklab

• Framtidens lösningar i samverkansprogrammet Smarta städer
Olov Schultz, Internationell sekreterare, Boverket

Framtida klimatanpassning
Angela Yong, Head of Systems Development, SMHI 

Tillväxt & arbete i en digital värld
– Hur kan det offentliga dra nytta av svensk innovationskraft?
Moderator: Anders Ekholm, vice VD Institutet för framtidsstudier

Panel: 
• Jan Gulliksen, Digital Champion, Professor KTH, ordförande Digitaliseringskommissionen
Anna Johansson, Enhetschef, Tillväxtverket
• Anne Hansson, Enhetschef, Jordbruksverket

Förändringsinitiativ:
• Framtidens färdigheter och kompetenser i det datadrivna samhället
David Mothander, Nordisk politiskt råd, Google for entrepreneurs

• Welcome talent 
Lisa Gunnarsson, Sverigechef, LinkedIn

• Arbetsförmedlingens digitala innovationsarbete
Bengt Wiktoren och Petter Schaffer, Arbetsförmedlingens digitaliseringsavdelning

• Hur finansiera välfärden i en delningsekonomi
Rebecca Filis, Verksamhetsutvecklare, Skatteverket

Samhället & individen
– Hur kan medborgare och företag delta i samskapandet av morgondagens lösningar?
Moderator:  Lisa Lindström, VD Doberman

Panel:
• Anette Novak, Ordförande medieutredningen, VD, Interactive Institute SICS
Joakim Jardenberg, SKL

Förändringsinitiativ:
• Samhällsinnovation i labmiljö 
Ivar Björkman, VD Openlab

• Medborgardriven utveckling
Gunnar Wettergren, stf. centrumföreståndare, eGovLab

• Ett tak två genernationer
Ann Edberg, Initiativtagare och VD, Ett tak två generationer

• Hur vi får fler att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga,
Anders Franzén, Senior Officer, Post och Telestyrelsen

Talare

Åsa Zetterberg

Sektionschef Avdelningen för digitalisering, SKL

Andreaz Strömgren

Kommunchef, Timrå kommun

Annika Agélii-Genlott

Forskare, Örebro Universitet

Johanna Frelin

VD, Tengbom

Anders Ekholm

vice VD, Institutet för framtidsstudier

Olov Schultz

Internationell sekreterare, Boverket

Per Mosseby

Chef Avdelningen för digitalisering, SKL

Gunnar Wettergren

stf. centrumfåretsåndare, eGovlab

Lisa Gunnarsson

Sverigechef, LinkedIn

Joakim Jardenberg

Senior advisor, business angel and global speaker

Rebecca Filis

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket

Nina Lagh

Landstingsråd, Uppsala läns landsting

Rickard Broddvall

Utredare, eHälsomyndigheten

David Mothander

Nordisk politiskt råd, Google

Elias Arnestrand

Trafiklab, Samtrafiken

Ann Edberg

Initiativtagare och VD, Ett tak två generationer

Lisa Lindström

VD, Doberman

Angela Yong

Head of systems development, SMHI

Anna Johansson

Enhetschef: starta och driva, Tillväxtverket

Dag Forsén

Projektledare, SICS Swedish ICT