Öppna Rådet

 

Mötet kommer att innehålla regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktöreroch även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige och regeringen.

ENDAST ÖPPNA RÅDET

5 dec

För dig som är beslutsfattare inom offentlig sektor, näringsliv och akademi.