Öppna Rådet

En gång om året arrangeras regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Syftet är att skapa en öppen dialog om regeringens satsningar på digital förvaltning med en representation från en bred krets representanter från av bl.a myndigheter, kommuner, landsting och regioner, politiska representanter, organisationer och it-branschen.

Regeringens Öppna råd arrangeras under DigiGovs första dag. I år fokuserar vi på de regeringens satsningar på digital förvaltning. Satsningar genomförs inom ramen för förändringsprogrammet ”Digitalt först” som ligger till grund för samarbetet mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktörer och även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige.

Vi fokuserar på följande satsningar:

– Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering
– Regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation
– Innovationslabb i det offentliga
– Samverkande initiativ och digital infrastruktur

Under DigiGovs första dag finns möjlighet att, under ledning av de ansvariga för regeringens satsningar, fördjupa dig inom en av dem.

Under det område du valt kommer du få:

– En presentation av nuläge, lärdomar och framtidstankar.
– Diskutera dina egna utmaningar och möjligheter kopplat till satsningen.
– Göra inspel kring regeringens kommande prioriteringar.

ENDAST ÖPPNA RÅDET

5 dec

För dig som är beslutsfattare inom offentlig sektor, näringsliv och akademi.