Presentationer av case i utställningen

Det Digitala samhället – frågorna och svaren

Just nu skrivs en ny berättelse om Sverige. Vi skulle kunna kalla den för Det digitala samhället – precis som Vismas stora rapport om digitaliseringen av samhälle och näringsliv. Berättelsen innefattar människor och företag. Men också alla organisationer och myndigheters växande behov av att förstå, hantera och förhålla sig till ny teknik. Står valet mellan att investera i personal och det vi kallar mjukvara? Eller kan man effektivisera och automatisera, och samtidigt prioritera sina medarbetare? Det är bara en av alla frågor som faktiskt har ett svar.

Välkommen till monter A:01. Här kan du träffa, ställa frågor till och lyssna på Vismas digitaliseringsexpert, Pär Johansson.

5 dec 15.40
6 dec 10.40

KPMG

– Innovationsledning som möjliggörare för digitalisering.
– Ett agilt samspel mellan IT och verksamheten är en förutsättning för digitalisering.
– Förändringsledning är en förutsättning för digitalisering. 

Xmentor hjälper dig att lyckas med digitaliseringen!

Vi hjälper företag och organisationer att genomföra förändringar. Vårt fokus är ledarskapet så att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.

Många digitaliseringsprojekt levererar inte förväntat resultat eller har efter ett tag ändrat inriktning. Den dagliga verksamheten måste prioriteras. Vi presenterar vår modell för ledning och styrning som tillåter både det dagliga arbetet och utveckling.

Vi vill få fler att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Fujitsu

– Så digitaliserade Trondheims kommun sin medborgarservice
– Så hjälpte Fujitsu Västra Götalandsregionen att effektivera processer med hjälp av Co-creation
– Så digitaliserades patientjournaler i Helsingforsregionen i ett gemensamt system
– Så effektiviserar kommuner sin verksamhet med Robotic Process Automation från Fujitsu

Softronic

Kom och hälsa på i vår Softronic monter, så visar vi dig vad en Digital medarbetare kan göra för er organisation.

Headlight

Vi vill hjälpa våra kunder att digitalisera processer och tjänster som lyfter förmågan att skapa värde; varje dag, i varje aktivitet och i varje steg framåt.

– Kom till oss, så berättar vi hur ni digitaliserar era processer och ert arbete.

SAS Institute

Den intelligenta välfärdsstaten & innovation

Den intelligenta välfärdsstaten använder data och avancerade analyser för att utveckla nya metoder, som svarar på nya frågor. Det bidrar till att förbättra kvaliteten på den offentliga sektorn. Användningen av avancerade analytiska verktyg och metoder förankrade i det politiska sammanhanget skapar innovation och binder visioner tillsammans med verkligheten. Möt Sr. Manager, Sales Government SE/FI Jonas Hertzberg och höra hur på SAS Institut står B-06 i lunchbrottet Dec. 5. 2017 kl 12-13.

Den intelligenta välfärdsstat & medborgarne

Den intelligenta välfärdsstaten använder data och avancerade analyser för att utveckla nya metoder, som svarar på nya frågor. Besök SAS Booth B-06 i pausen 15.30-16.00 för att diskutera och utforska hur vi bättre kan lyssna, förstå och engagera med våra medborgare genom att använda avancerad analytik och medborgarinformation för att bli klokare och innovativa.

Den intelligenta välfärdsstaten & AI

Den intelligenta välfärdsstaten använder data och avancerade analyser för att utveckla nya metoder, som svarar på nya frågor. Hur kan artificiell intelligens (AI) och automation vara en naturlig del av den intelligenta välfärdsstaten. När AI i grund och botten använder datorer för att hitta en lösning på problem som vanligtvis kräver mänsklig förståelse, använder automation programvara eller hårdvara, som har möjlighet att göra saker gjort automatiskt. Kom till vår monter B-06 i pausen från 17.30 -18.15 och förstå hur den offentliga sektorn kan dra nytta av AI och automation och omvandla kalla händer till varma händer.

Den intelligenta välfärdsstaten & nya metoder

Den intelligenta välfärdsstaten använder data och avancerade analyser för att utveckla nya metoder, som svarar på nya frågor. För att inse mer värde tänka på analys som en process. Förvandla den offentliga sektorn till en rörlig inlärningsenhet. Kom till vår monter B-06 i breaken 10.30-11.00 och lär dig hur Odense Municipality (DK) använde data för att lösa social brottslighet.

Den intelligenta välfärdsstaten & effektivitet

Den intelligenta välfärdsstaten använder data och avancerade analyser för att utveckla nya metoder, som svarar på nya frågor. Och en fråga är alltid hur man är säker på att offentliga pengar spenderar ordentligt? Spendera analyser är ett avancerat och logiskt sätt att dokumentera användningen av offentliga pengar. Besök booth B-06 i lunchbreaken 12.30-13.00 och lär dig mer om hur analyser kan spendera dig till fullo spendera synlighet och dokumentation.

Lösningar för ett smartare samhälle

I vår monter kan du testa Virtual Reality på riktigt, träffa våra experter, ta del av flera goda exempel på lösningar som bidrar till ett smartare samhälle och ställa frågor till medborgarna genom vår Sifounderökning.

Är du nyfiken på

 • Hur mjölk förbättrar säkerheten på Finlands vägar
 • Hur bussar förbättrar jämlikhet i skolan
 • Varför teknologi och äldre ska bli kompisar
 • Hur våra resurser kan räcka till i framtiden
 • Hur smarta sjukhus och kontor skapar effektivare vård och smartare medarbetare
 • Hur enkel data kan hjälpa till att minska komplexa sjukdomar
 • Hur VR kan bidra inom Offentlig sektor

Då är du välkommen till Tietos monter!

Ställ din egen fråga till medborgarna

Vi på Tieto tror på att inkludera även medborgarna i dom samhällsdiskussioner som sker under DigiGov och därför bjuder vi in Dig till att ställa din egen fråga till allmänheten via vår Sifoundersökning som vi skapar här på plats tillsammans med er konferensdeltagare.

Efter mässan kommer vi ställa ett urval av frågorna till 1000 personer. Du som bidrar med din fråga, får självklart ta del av svaren när rapporten är klar.

Vi ses i monter E:03!

Cisco

Cisco Power Sessions: Säker Digitalisering
Välkommen till mingel i vår monter E:01 5:e december, 17.30-18.15

Dag 1 
12.30-12.45 Digitalisering inom utbildning – Emmaskolan
Alexandra Ågren Von Schwerin – Pedagog

15.40-15.50 Potentialen av digitalisering!
Martin Lundqvist – McKinsey, Partner

17.45-18.00 Fördjupning SÄKER offentlig digitalisering
Henrik Bergqvist – Cybersäkerhetschef, Cisco

Dag 2
10.40-10.50 GDPR, vad är det och hur förhålla sig till det?
Jonas Edebäck – Bolagsjurist Norden, Cisco
Henrik Bergqvist – Cybersäkerhetschef, Cisco

13.00-13.10 Vårdmöten i verkligheten
Jerker Tojén – Samverkansspecialist för vården, Cisco

Möt oss på DigiGov i Stockholm 5-6 december

Microsoft medverkar under DigiGov även i år (monter C:06) som en del av vår vision att tillsammans med våra partner driva utvecklingen och digitaliseringen av samhället framåt.

Vi ser potentialen för AI att hjälpa oss med våra samhällsutmaningar som uppenbar men fokuserar även på de många frågor som väcks kring hur vi ska förhålla oss till AI i samhället – för att dra full nytta av möjligheterna måste vi hitta ett sätt att förhålla oss till AI och annan intelligent teknik som vi är trygga med.

Ett urval av Microsofts engagemang under DigiGov:

 • Microsoft Sveriges teknik- och säkerhetschef Daniel Akenine medverkar i sessionen Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och artificiell intelligens under tisdagseftermiddagen.
 • Framtidens omsorgssystem för äldre, anhöriga och vårdgivare. I vår monter kan du möta företaget Aifloo som utvecklar en helt ny generation självlärande e-hälsosystem, baserade på AI.
 • Tidig kartläggning av läsförmågan med hjälp av AI. Möt företaget Lexplore som med bland annat AI och eyetracking skapat ett kostnadseffektivt digitalt test av läsförmågan. I vår monter kan du göra samma test som eleverna gör och se hur resultatet analyseras och presenteras.
 • Hidden City – innovationen som hjälper Kiruna i stadsflytten. Möt Microsofts partnerföretag CGI som initierat innovationen som visualiserar ”den dolda staden” – det som finns under jord och sker digitalt – med hög precision baserat på Mixed Reality och Microsoft HoloLens. Under DigiGov har du möjlighet att kliva in i den digitala staden.
 • Digital transformation och Det Nya Arbetslivet. I vår monter samtalar vi gärna kring hur en förändringsresa kan se ut och vilka möjligheter det konkret tillför er verksamhet. Vi kommer kunna visa flera konkreta exempel på hur digitaliseringen för människor närmare varandra och hjälper oss att jobba smartare.
 • Prova Microsoft SurfaceHub. Se och prova själv hur en SurfaceHub underlättar presentationer och samarbete genom den stora multitouchskärmen samt funktionalitet utvecklad för att underlätta digitalt samarbete, kunskapsdelning och möten.
 • Möt Pepper! I vår monter möter du också en av våra senaste medarbetare Pepper. Pepper är en humanoid robot som skapar nya digitala möjligheter genom att knyta ihop data och AI med mänsklig interaktion.
 • Behöver ni hjälp med att framtidssäkra era processer?
  I vår monter kan du möta vårt partnerföretag Stratsys som erbjuder hjälp och molntjänster för att framtidssäkra processer, genomföra förändringar och skapa morgondagens välfärdssamhälle.

Det är inte tillräckligt med öppna API:er!

Nu när digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige sätter fart kan öppen programvara hjälpa till. Men vilka faktorer är det som avgör om öppen programvara är lämplig att använda? Hur ser det ut i Sverige idag? Och varför? Vilka speciella möjligheter ger öppen programvara till offentlig sektor? Dessa och en del andra frågeställningar tar vi upp i en genomgång av hur leverantörer av öppen programvara resonerar kring en modern IT-infrastruktur och moderna tjänster. Öppen programvara är inte bara en teknologi – det är en utvecklings- och affärsmodell som är särskilt lämpad för offentlig sektors digitalisering.

Talare: Hillar Loor, Föreningen Open Source Sweden, den svenska branschorganisationen för de öppna programvaruföretagen.