Quantcast
|

Program

Program och upplägg

Under två dagar kommer de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi in för att tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Programmet är uppbyggt kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan möta dessa genom innovation, samverkan och digitalisering. Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang.  

DigiGov är ett forum där dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer att ges möjlighet att reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

Mötet kommer att avslutas med regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktörer och även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige och regeringen.

Talare

Ardalan Shekarabi

Civilminister, Finansdepartementet

Fredrik Reinfeldt

Rådgivare, föreläsare och fd statsminister

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet

Lena Micko

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Barbara Ubaldi

Project manager, OECD

David Mothander

Nordisk politiskt råd, Google

Angela Yong

Head of systems development, SMHI

Nina Lagh

Landstingsråd, Uppsala läns landsting

Molly Schwartz

PhD candidate in Media and Communications, University of Malmö

Anna Johansson

Enhetschef: starta och driva, Tillväxtverket

Ann Hellenius

IT Direktör/CIO, Stockholms Stad

Annika Agélii-Genlott

Forskare, Örebro Universitet

Tim Turrito

General Manager of Government for the Worldwide Public Sector, Microsoft

Joakim Jardenberg

Senior advisor, business angel and global speaker

Amr Salem

Global Managing Director Smart Cities and IoT, Cisco

Anders Ekholm

vice VD, Institutet för framtidsstudier

Per Mosseby

Chef Avdelningen för digitalisering, SKL

Dag Forsén

Projektledare, SICS Swedish ICT

Johanna Frelin

VD, Tengbom

Rebecca Filis

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket

Olov Schultz

Internationell sekreterare, Boverket

Åsa Zetterberg

Sektionschef Avdelningen för digitalisering, SKL

Niklas Huss

Digital transformation - Strategi, Innovation, Analys & Arkitektur, SAS Institute

Thom Townsend

Government Digital Service UK

Anders Huge

Government and Education Executive, Intel

Peter Eriksson

Bostads- och digitaliseringsminister, Näringsdepartementet

Andreas Ekström

Moderator, journalist, författare & föreläsare

Rickard Broddvall

Utredare, eHälsomyndigheten

Lisa Lindström

VD, Doberman

Ann Edberg

Initiativtagare och VD, Ett tak två generationer

Gunnar Wettergren

stf. centrumfåretsåndare, eGovlab

Andreaz Strömgren

Kommunchef, Timrå kommun

Lisa Gunnarsson

Sverigechef, LinkedIn

Elias Arnestrand

Trafiklab, Samtrafiken

Beata Wickbom

Moderator och expert inom digital kommunikation

Siim Sikkut

Digital Policy Adviser, Government Office of Estonia

Detaljerade programpunkter och övriga talare kommer att presenteras löpande.

08:30

Digitaliseringen av

gjrkkdn eimdnd poer

10:00

Digitalisering

hejkonbejcon