PROGRAM 2017

Tisdagen den 5/12
Moderator Darja Isaksson

Onsdagen den 6/12

Vi står inför stora utmaningar, där frågor som tillväxt, arbete och välfärd ska hanteras samtidigt som vi måste hitta långsiktiga lösningar på frågor som klimathot, konflikter och migration. Hur behöver världens och även Sveriges ledare tänka för att leda inför framtiden, inte minst utifrån de stora förändringar som globalisering, urbanisering och digitalisering medför?

Det digitala samhället är redan här – vi är mitt i en gigantisk transformation. Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter – men hur påverkas våra olika samhällsområden? Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att vi idag och imorgon ska kunna leverera världens bästa välfärd med stöd av digitalisering?

I en tid av snabba förändringar står de flesta branscher, även utanför offentlig sektor, inför höga krav på ständig utveckling då digitalisering och innovation öppnar upp marknaden för nya aktörer. Hur har framgångsrika ledare inom andra sektorer hanterat förändringstrycket? Vad krävs av ett ledarskap i en tid av ständig och snabb utveckling?

Digitaliseringen är den absolut viktigaste förändringsfaktorn vi har för verksamhetsutveckling i det offentliga Sverige. Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit krävs bl.a. en alltmer innovativ förvaltning som sätter användaren i centrum och som samarbetar med näringslivet kring nästa generations digitala lösningar. Hur vässar vi välfärden för att leva upp till de förväntningar som finns? Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen tillsammans åstadkomma en smartare välfärd?

Artificiel intelligens som möjliggörare är just nu ett hett ämne i det offentliga Sverige.  AI har gått från att i det närmaste ses som sciencefiction till att vara faktiskt tillämpat i offentlig verksamhet, och ses idag som räddningen för att kunna möta de krav på snabb utveckling som finns inom så väl offentlig som privat sektor. Är AI svaret på hur Sveriges digitalisering ska öka takten? Och vilka beslut behöver i så fall du som ledare fatta?

Effektiv och säker informationshantering krävs av alla offentliga aktörer. 2017 var året då frågan hamnade på alla ledningars bord. Men vilket ansvar har egentligen ledningen? Och hur säkrar man upp roller, ansvar och processer för att möta lagstiftningens krav?

Med en allt mer digitaliserad välfärd kommer nya utmaningar. När vårdcentralen har flyttat in i våra smartphones och läkarbesöket bara är ett klick bort ökar också kraven från medborgaren på ständig tillgänglighet. Antalet aktörer växer och fler vill vara en del av den utveckling som sker. Samtidigt efterfrågar vi tjänster utifrån just våra livshändelser oavsett vem som levererar dem, vilket ställer krav på samverkan över gränser. Hur ska vi utforma framtida offentlig verksamhet som kan möta ökande krav på tillgänglighet, kontinuitet och konkurrenskraft?

Arbete, tillväxt och integration – Smart företagande som förenklar för alla
Samhällsbyggnad, infrastruktur & smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund
Hälsa, vård & omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar
Utbildning, Forskning och kompetens – Digitalt lärande i världsklass – grunden för en ökad digital kompetens.

Gemensam Panel

  • Arbete, tillväxt och integration – Smart företagande som förenklar för alla
  • Samhällsbyggnad, infrastruktur & smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund
  • Hälsa, vård & omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar
  • Utbildning, forskning & kompetens – Digitalt lärande i världsklass – grunden för en ökad digital kompetens.

Observera att detta är ett preliminärt program och att programpunkter och talare uppdateras kontinuerligt.

Ett urval av årets talare

Darja Isaksson
Digital Strateg

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS

Daniel Forslund
Innovationslandstingsråd, SLL

Jan Eliasson
F.d. Vice Generalsekreterare för FN

Peter Eriksson
Bostads- och digitaliseringsminister

Eleonore Schlyter
Enhetschef myndighetsprocessen

Lena Micko
Ordförande, SKL

Anna Ryott
Vice VD, Norrsken Foundation

Åsa Zetterberg
Sektionschef, Avdelningen för digitalisering

Ardalan Shekarabi
Civilminister

Clas Olsson
Generaldirektör, ESV

Ragnhild Margareta Palmqvist
Enhetschef, MSB