Quantcast
|

Program & talare

Tisdag 29 november

Moderator

Andreas Ekström

Moderator, journalist, författare & föreläsare

08:30 Registrering & frukost i utställningen

Registrera din ankomst i entréhallen. Frukost serveras i cateringarean och utställningen är öppen.

09:00 Inledning - Digitaliseringen av det offentliga Sverige

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit krävs bl.a. en alltmer innovativ förvaltning som sätter användaren i centrum och som samarbetar med näringslivet kring nästa generations digitala lösningar.

En smartare välfärd

– Vi vet att det finns starka önskemål och behov hos både privatpersoner och företag att enklare kunna ta del av kommunala tjänster och kommunicera digitalt med kommuner, landsting och regioner. Vi behöver vässa välfärden och visa att vi kan leva upp till de förväntningarna.

– Digitaliseringen är de närmaste åren den absolut viktigaste förändringsfaktorn vi har för verksamhetsutveckling i det offentliga Sverige. Genom att bättre använda oss av de möjligheter digitaliseringen ger, kan vi tillsammans åstadkomma en smartare välfärd.

10:00 Den digitala omställningen av näringslivet

– Min syn på digitaliseringen är att den innebär en genomgripande strukturomvandling av samhällets alla delar, inte minst av näringslivet. Och det är ett antal saker vi kan konstatera: den it-drivna tillväxten kommer fortsätta; digitalisering skapar nya jobb; globala förändringar kräver nytänkande och ifrågasättande av etablerade sanningar.

– Det ligger enorma möjligheter för Sverige att vara platsen för innovation av nya tjänster och produkter. Men det finns också stor utvecklingspotential där vi ledare måste ta ett större ansvar. Därför har regeringen beslutat om en strategi för Smart industri med tillhörande första handlingsplan som tar sin utgångspunkt i digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning och industrinära forskning. Vi skapar fler testbäddar och har startat fem samverkansprogram som adresserar samhällets utmaningar. Jag driver också arbetet kring Digitalt först – för ett förenklat företagande, där det ska bli enklare för företag att bli konkurrenskraftiga.

10:15 Att leda under ständig förändring

Vi står inför stora utmaningar, där frågor som tillväxt, arbete och välfärd ska hanteras samtidigt som vi måste hitta långsiktiga lösningar på frågor som klimathot, konflikter och migration. Hur behöver världens och även Sveriges ledare tänka för att leda inför framtiden, inte minst utifrån de stora förändringar som globalisering, urbanisering och digitalisering medför?

10:45 Fika i utställningen

Kaffe serveras i cateringarean.

11:15 Secure Digitization: Best Practices from Leading Cities Around the World

Smart Cities are expected to be valued as a $1.5 trillion market opportunity by 2020. This growth opportunity is driven by improving the quality of life for citizens, and therefore technology functions as a mere enabler to create added value in efficiency. Despite the benefits, the demand for ‘Secure Digitization’ is imperative, given the vulnerability to security challenges associated with open platforms and standards. Customer case studies will be explored to showcase best practices of solutions deployed. The Smart Cities journey is an evolving process rather than a fixed outcome. Amr will outline the critical path of a Smart City journey based on lessons learned. This will complement Cisco’s visionary program ‘Country Digitization Acceleration’, which articulates the partnership with national leadership, industry and academia, to grow GDP, foster new jobs and innovation.

11:45 Welcome to e-Estonia

“e-Estonia” is a term commonly used to describe Estonia’s emergence as one of the most advanced e-societies in the world – an incredible success story that grew out of a partnership between a forward-thinking government, a pro-active ICT sector and a switched-on, tech-savvy population.

12:15 Lunch och kaffe i utställningen

Lunch och kaffe serveras i cateringarean.

13:15 Våra viktigaste samhällsutmaningar - Del 1

De utmaningar som Sverige står inför tvingar offentlig sektor att arbeta smartare för att kunna lösa sina politiska uppdrag.

14:15 Fika i utställningen

Kaffe serveras i cateringarean

15:00 Våra viktigaste samhällsutmaningar - Del 2

Hur kan vi lösa de utmaningar vi står inför genom digitalisering och öppen samverkan?

16:30 Världens smartaste stad

En smart stad ska vara innovativ, öppen och hållbar. Stockholm visar vägen för hur en stad kan utnyttja digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för medborgare och företag och hur man organiserar sig för att förverkliga detta.

Summering av dagen

17:00 Mingel

Dryck och tilltugg serveras i cateringarean. Avsluta dagens påbörjade samtal tillsammans med konferensdeltagare och utställare.

Onsdag 30 november

Moderator

Beata Wickbom

Moderator och expert inom digital kommunikation

08:30 Registrering & frukost i utställningen

Registrera din ankomst i entréhallen. Frukost serveras i cateringarean och utställningen är öppen.

09:00 Inledning - Digitaliseringens förutsättningar

– Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder internationellt sett. Samtidigt behöver vi bli bättre på att ge förutsättningar för alla i Sverige att vara med i den digitala samhällsomvandlingen. Vi arbetar därför med en ny offensiv bredbandsstrategi. Det är viktigt att se till att skapa fortsatt goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt. Vi satsar därför ytterligare 850 miljoner kronor from 2017 till utbyggnad av bredband inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

– Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta fram ny digital strategi för att stödja näringslivet, den offentliga sektorn och samhällsutvecklingen i stort. Genom att sätta ett tydligt fokus på vissa viktiga områden, vill vi ange en tydligt utpekad väg för regeringens arbete med digitaliseringsfrågor de närmsta åren. Jag beräknar att kunna presentera en ny sammanhållen strategi i början av 2017.

09:30 Citizendriven development

Our Policy Lab is bringing new policy techniques to the departments across the civil service, helping design services around people’s experience, using data analytics and new digital tools. We have developed and implemented our strategies and worked with the organisation, process, people and leadership during the transformation to become more data/digital and public focused.

10:00 Öppna rådet

Under Öppna rådet får deltagarna möjlighet att diskutera hur vi skapar bättre förutsättningar och lösningar samt tillsammans ta initiativ till nya samarbeten mellan samhällets aktörer och konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige och regeringen.
1. Smartare Välfärd
2. Tillväxt och arbete i en digital värld
3. Samhället och individen
4. Det hållbara samhällsbyggandet

Inklusive kaffe.
Faciltator: Transformator design

12:30 Lunch och kaffe i utställningen

Lunch och kaffe serveras i cateringarean.

14:00 Systemskifte i offentlig sektor - dags att rita om kartan

Offentlig sektor står inför ett paradigm-skifte. Genom digitalisering kan vi nu ge service på helt nya sätt samt kraftigt förenkla våra processer. Regeringen ställer parallellt krav på samverkan mellan myndigheter för att möta individers livshändelser. Men frågan är hur långt det räcker – kanske är det nu dags att radikalt förändra såväl styrning som organisation?!

14:30 Best practice from around the globe

Några av näringslivets aktörer visar på spännande lösningar på de utmaningar som diskuterats.

Hållbar digitalisering av publik sektor

Digital government transformation made real

What factors need to be considered to make the transition a success. During the session, we plan to discuss our focus on government digital transformation.

Enablers for Digital Government- a data-driven public sector

New public governance approaches are needed to support a shift from governments anticipating citizens’ and business’s needs (citizen-centric approaches) to citizens and businesses determining their own needs and addressing them in partnership with governments (citizen-driven approaches).

Challenges for the data-driven society

Personal data is the lifeblood of today’s economy. It’s also its poison. Find out why, and what could be done about it.

Samhällspåverkan i tider av digital transformation, globalisering och snabba förändringar

Vi står inför utmaningar där affärsmodellerna förändras och där traditionella branscher snart är ett minne blott. Tjänstesektorn står inför en revolution där 50% av jobben kommer försvinna inom 20 år enligt forskningen. Det handlar om att förstå sin dåtid, styra sin nutid och förutspå sin framtid! Här berättar Niklas Huss om de viktigaste framgångsfaktorerna och fallgroparna. Vilka utmaningar möter vi ofta i stora transformeringsprojekt? Han kommer också att berätta för oss om framtiden, de nästa stora kliven inom digitalisering och de utmaningarna som vi nu kommer att ställas inför.

16:15 Summering av det Öppna rådet och DigiGov

Programmet är preliminärt med reservation för ändringar. 

Talare

Ardalan Shekarabi

Civilminister, Finansdepartementet

Fredrik Reinfeldt

Rådgivare, föreläsare och fd statsminister

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet

Lena Micko

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Ekholm

vice VD, Institutet för framtidsstudier

Dag Forsén

Projektledare, SICS Swedish ICT

Tim Turrito

General Manager of Government for the Worldwide Public Sector, Microsoft

Anders Huge

Government and Education Executive, Intel

Lisa Lindström

VD, Doberman

Niklas Huss

Digital transformation - Strategi, Innovation, Analys & Arkitektur, SAS Institute

Joakim Jardenberg

Senior advisor, business angel and global speaker

Ann Edberg

Initiativtagare och VD, Ett tak två generationer

Annika Agélii-Genlott

Forskare, Örebro Universitet

David Mothander

Nordisk politiskt råd, Google

Ann Hellenius

IT Direktör/CIO, Stockholms Stad

Elias Arnestrand

Trafiklab, Samtrafiken

Nina Lagh

Landstingsråd, Uppsala läns landsting

Gunnar Wettergren

stf. centrumfåretsåndare, eGovlab

Johanna Frelin

VD, Tengbom

Thom Townsend

Government Digital Service UK

Rickard Broddvall

Utredare, eHälsomyndigheten

Molly Schwartz

PhD candidate in Media and Communications, University of Malmö

Angela Yong

Head of systems development, SMHI

Per Mosseby

Chef Avdelningen för digitalisering, SKL

Anna Johansson

Enhetschef: starta och driva, Tillväxtverket

Olov Schultz

Internationell sekreterare, Boverket

Peter Eriksson

Bostads- och digitaliseringsminister, Näringsdepartementet

Barbara Ubaldi

Project manager, OECD

Amr Salem

Global Managing Director Smart Cities and IoT, Cisco

Andreaz Strömgren

Kommunchef, Timrå kommun

Siim Sikkut

Digital Policy Adviser, Government Office of Estonia

Lisa Gunnarsson

Sverigechef, LinkedIn

Åsa Zetterberg

Sektionschef Avdelningen för digitalisering, SKL

Rebecca Filis

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket