Våra viktigaste samhällsutmaningar – Valbara sessioner

Under de närmaste åren kommer befolkningen i Sverige att växa och det är framförallt andelen barn och unga och äldre som blir fler, samtidigt som antalet i yrkesför ålder inte ökar i samma takt. Detta innebär att färre ska försörja fler. Det starka trycket på den offentliga sektorn de kommande åren tillsammans med en försvagningen av skatteunderlaget ställer offentlig sektor inför stora utmaningar framåt. Vi behöver hitta sätt att genom smartare arbetssätt minska kostnader och samtidigt fortsätta skapa en bättre välfärd för medborgarna.

Under Digigovs andra dag kommer vi att tillsammans fördjupa oss i våra viktigaste samhällsutmaningar inom fyra valbara sessioner: Arbete, tillväxt och integration, Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, forskning och kompetens och Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer. Med stöd av exempel på smarta digitala lösningar, arbetssätt och samverkansinitiativ inom det offentliga kommer vi diskutera hur vi kan bemöta utmaningarna för det offentliga uppdraget inom respektive samhällsutmaning.

Under varje sessioner får ni möjlighet att diskutera och ge inspel kring:

  • Var finns den största potentialen av digitaliseringen inom respektive samhällsutmaning?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att möta välfärdens utmaningar?
  • Vilka är hindren som behöver överbryggas? Inom en organisation och nationellt?
  • Vilka är de framgångsrika exemplen och hur kan de spridas till fler?