Quantcast
|

Ardalan Shekarabi

Civilminister, Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

Civilminister, Finansdepartementet

Biography

Aradalan Shekarabi är civilminister med ansvar för digitalisering i offentlig sektor.

– Som civilminister är jag övertygad om att vi behöver en förvaltningspolitik som gör det möjligt att möta de samhällsutmaningar vi står inför och då är digitalisering en självklar del. Offentlig sektor behöver bli bättre på att tillgängliggöra och utveckla digitala tjänster som kommer medborgarna till del och som effektiviserar verksamheterna. Det handlar också om att olika aktörer inom offentlig sektor behöver samverka mer och ta tillvara på de möjligheter till synergier som finns.

– För att kunna uppfylla våra mål om en effektiv offentlig sektor behöver vi toppledare se digitaliseringens möjligheter. Vi behöver öka takten vad gäller digitaliseringen av det offentliga Sverige. Därför satsar regeringen nu på ett ökat nationellt ansvarstagande, en stärkt styrning och en nationell digital infrastruktur.