Quantcast
|

Lena Micko

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Biography

Lena Micko (S) är ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting sedan 2015. Hon har tidigare bland annat varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Linköping och är även ersättare i socialdemokraternas verkställande utskott. Hennes yrkesbakgrund är bland annat enhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor i Linköpings kommun.

– Vi vet att det finns starka önskemål och behov hos både privatpersoner och företag att enklare kunna ta del av kommunala tjänster och kommunicera digitalt med kommuner, landsting och regioner. Vi behöver vässa välfärden och visa att vi kan leva upp till de förväntningarna.

– Digitaliseringen är de närmaste åren den absolut viktigaste förändringsfaktorn vi har för verksamhetsutveckling i det offentliga Sverige. Genom att bättre använda oss av de möjligheter digitaliseringen ger, kan vi tillsammans åstadkomma en smartare välfärd.