Quantcast
|

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet

Biography

Mikael Damberg är Innovations- och näringsminister med ansvar bland annat för regeringens strategi för Smart industri, regeringens fem samverkansprogram och digitalisering för små och medelstora företag.

– Min syn på digitaliseringen är att den innebär en genomgripande strukturomvandling av samhällets alla delar, inte minst av näringslivet. Och det är ett antal saker vi kan konstatera: den it-drivna tillväxten kommer fortsätta; digitalisering skapar nya jobb; globala förändringar kräver nytänkande och ifrågasättande av etablerade sanningar.

– Det ligger enorma möjligheter för Sverige att vara platsen för innovation av nya tjänster och produkter. Men det finns också stor utvecklingspotential där vi ledare måste ta ett större ansvar. Därför har regeringen beslutat om en strategi för Smart industri med tillhörande första handlingsplan som tar sin utgångspunkt i digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning och industrinära forskning. Vi skapar fler testbäddar och har startat fem samverkansprogram som adresserar samhällets utmaningar. Jag driver också arbetet kring Digitalt först – för ett förenklat företagande, där det ska bli enklare för företag att bli konkurrenskraftiga.