Quantcast
|

Peter Eriksson

Bostads- och digitaliseringsminister, Näringsdepartementet

Peter Eriksson

Bostads- och digitaliseringsminister, Näringsdepartementet

Biography

Peter Eriksson är bostads- och digitaliseringsminister med ansvar för bland annat regeringens bredbands- och digitaliseringsstrategi.

– Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder internationellt sett. Samtidigt behöver vi bli bättre på att ge förutsättningar för alla i Sverige att vara med i den digitala samhällsomvandlingen. Vi arbetar därför med en ny offensiv bredbandsstrategi. Det är viktigt att se till att skapa fortsatt goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt. Vi satsar därför ytterligare 850 miljoner kronor from 2017 till utbyggnad av bredband inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

– Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta fram ny digital strategi för att stödja näringslivet, den offentliga sektorn och samhällsutvecklingen i stort. Genom att sätta ett tydligt fokus på vissa viktiga områden, vill vi ange en tydligt utpekad väg för regeringens arbete med digitaliseringsfrågor de närmsta åren. Jag beräknar att kunna presentera en ny sammanhållen strategi i början av 2017.