Quantcast
|
SKL Kommentus

SKL Kommentus

Genom sin inköpscentral erbjuder SKL Kommentus ett brett utbud av ramavtal som kan användas av kommuner, landsting och regioner för att förenkla försörjningen av varor...
Read More

Inera

Inera AB har i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälosarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. Bolagets...
Read More

Basefarm

Vi är nordens ledande driftleverantör för verksamhetskritiska applikationer. Med lång erfarenhet och en komplett tjänstetjänsteleverans som inkluderar molntjänster och applikationsdrift med stort fokus på säkerhet,...
Read More

ARTER

IMS Business Solutions AB är ett företag med uppåt riktad utveckling från början av 2001. Vi är den största offerenten i kvalitetssäkring och verksamhetsarkitektur som...
Read More

Min Doktor

Min Doktor var först ut med att skapa en helt digital arbetsprocess för läkarbesök i Sverige och är idag landets största vårdcentral på nätet. Patienter...
Read More

VINNOVA

På VINNOVAS innovationstorg träffar ni följande aktörer som är aktiva med nya innovationer för ett digitaliserat Sverige. Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som finns för...
Read More

BearingPoint

Inom svensk offentlig sektor arbetar BearingPoint med såväl myndigheter som landsting och kommuner. Under de senaste åren har vi genomfört fler än 100 projekt inom...
Read More