Quantcast
|

C.A.G Group

Monter: C:07
 

Digital transformation handlar om att skapa nya värden och möjligheter. Exempelvis att skapa mer tid åt det som är viktigt i livet som att en sjuksköterska kan ge bättre vård, och mer tid, till sin patient. C.A.G hjälper er att tänka nytt och större och på det sättet förbättra ert sätt att arbeta. Vi stöttar er från första idén till en genomförd förändring. Målet är alltid att de genomförda förändringarna ska ha skett med insikt hos alla berörda parter, är begripliga och att resultatet överträffar förväntningarna.

C.A.G är en expansiv koncern med specialistkompetens inom förändring av verksamhets- och affärsmodeller, IT-utveckling och drift. Våra konsulter har under många år bidragit till bättre arbetssätt med fokus på effektiva IT-stöd och driftlösningar. Detta gör vi främst genom att attrahera, utveckla och behålla marknadens ledande konsulter. Koncernen bildades 2005 och består idag av 8 dotterbolag och över 270 IT-konsulter med kontor i Stockholm, Enköping och Västerås.

Våra specialister på digital transformation tar ett helhetsansvar från analys av er verksamhets arbetssätt/processer till implementation och kvalitetssäkring av nya arbetssätt och IT-system. Vi erbjuder konsulttjänster inom process- och kravanalys, PMO (portföljhantering och projektkontor), projektledning, integration, utveckling, SharePoint, Java, .net, testledning, continuous delivery, drift (hosting och molntjänster) och förvaltning.