Quantcast
|

CANEA

Monter: B:04
 

CANEA är ett kunskapsföretag som levererar konsulttjänster, utbildningar och IT-lösningar inom områdena strategi, organisation & effektivisering, projektledning och ledningssystem. Vår affärsidé är att hjälpa organisationer att förverkliga sina visioner genom att utveckla och införa strategier, arbetssätt och kompetens som leder till mätbara resultat i form av ökad effektivitet och nöjdare intressenter.

Vår IT-lösning CANEA ONE är en modulbaserad produktfamilj som utgår ifrån strategin och kopplar ihop framgångsfaktorer och mål med den dagliga verksamheten — på riktigt. Genom att integrera ledningssystemet i en användarvänlig lösning skapas ett lättillgängligt ledningssystem som blir ett stöd i vardagen för alla medarbetare. CANEA ONE hjälper er till en mer strukturerad och effektiv verksamhet med hantering av mål, projekt, ärenden, processer och dokument i en och samma webblösning.