Quantcast
|

Centigo AB

Centigo är en modern samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring.
Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika insikter i företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett långsiktigt hållbart helhetsperspektiv utvecklar vi, tillsammans med våra kunder, spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft. Vi kallar det Business Wellness.

Centigo har idag kontor i Stockholm, Bangalore och Shanghai. Centigo ingår i Business Wellness Group tillsammans med Accigo, Sapigo, Decigo och Allies, som består av totalt cirka 350 medarbetare.

Centigo har lång erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Vi är experter på att få hela förändringskedjan att hänga ihop, från ledningen till medarbetarna som möter medborgarna. Den utveckling som digitaliseringen driver skapar radikalt förändrade förutsättningar för affärer och verksamhet, och ställer krav på innovativa och dynamiska organisationer. Centigo stödjer sina kunder i genomförandet av de idéer och de förändringar som krävs för att skapa bestående resultat. Vi arbetar utifrån en agil utvecklingsprocess med fokus på rätt ledarskap i den digitala förändringsresan samt förbättrade processer, IT-stöd och informationsunderlag för att accelerera den digitala transformationen. Prata gärna med våra experter på plats på DigiGov och läs mer om våra tjänster på www.centigo.se/tjanster/