Quantcast
|

EDP Consult

EDP Consult utvecklar ett stort antal mjukvaruprodukter som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

Vårt fokus ligger på att utveckla kund- och verksamhetsanpassade produkter. Därför arbetar vi under utvecklingsprocessen tätt tillsammans med våra kunder, som till största delen är kommuner, renhållningsföretag, statliga verk och bolag.

EDP FUTURE AVFALL – Marknadsledande system för hantering av all information och debitering av avfall!
EDP FUTURE VA – Marknadsledande system för hantering av all information och debitering av VA-tjänster!
EDP MOBILE – Datoriserad tömningsregistrering i fordon för hantering av avfall!
EDP FUTURE FJÄRRVÄRME – Smidig hantering av fjärrvärme!
EDP VISION ÄRENDE – Komplett ärendehantering med snabb registrering och hög säkerhet!EDP VISION MILJÖ – Komplett verksamhetssystem med tillsynsregister, ärende- och dokumenthantering!
EDP VISION BYGG – Komplett verksamhetssystem med tillsynsregister, ärende- och dokumenthantering!
EDP VISION MARKMILJÖ – Administrerar hela arbetsflödet från identifiering till sanering och uppföljning!