Quantcast
|

Hack for Sweden

Hack for Sweden är en tävling och ett unikt samarbete mellan statliga myndigheter och organisationer.
Syftet är att stimulera och bredda användningen av arrangörers och partners öppna data. Med hjälp av tävlingsdeltagarnas innovationsförmåga och kombinationen av olika öppna data kan nya användningsområden och nya målgrupper nås. En vidare avsikt är att stimulera och ge understöd i myndigheternas fortsatta arbete med att tillgängliggöra mer öppna data.

En ny omgång av Hack for Sweden 2017 planeras nu. Håll utkik efter mer information på vår hemsida eller i sociala medier #hack4swe