Quantcast
|

Min Doktor

Min Doktor var först ut med att skapa en helt digital arbetsprocess för läkarbesök i Sverige och är idag landets största vårdcentral på nätet. Patienter med enklare medicinska besvär väljer Min Doktor för att få snabb tillgång till god vård, dygnet runt. Den asynkrona kommunikationen med läkaren innebär att patienten varken behöva boka tid eller sitta i telefonköer och väntrum. Arbetsprocessen, där patienten själv fyller i sin journal och beskriver sina besvär i förväg, skapar uttalad delaktighet och trygghet för patienten och avlastar läkaren från administration så att hon kan fokusera på att vara just läkare.

Efter hårt arbete med att bana väg för en helt ny bransch har Min Doktor idag avtal med såväl regioner som försäkringsbolag, medan vanliga privatpersoner är lika välkomna och betalar 250 kr per vårdepisod. Flera läkarkontakter, inklusive provtagning, recept råd och remisser, ingår i kostnaden för en och samma vårdepisod vilket gör det möjligt för patienten att återkomma med frågor i samma ärende, liksom för läkaren att tex stämma av efter avslutad behandling. På så vis får fler patienter vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas och frigör tid för de patienter som verkligen behöver fysiska läkarmöten.

De digitala vårdtjänster vi ser idag är bara början av en revolution av nya effektiva, smarta och patientfokuserade lösningar. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Sedan vi startade har våra läkare hanterat 35 000 patientärenden. Användarvänlighet för såväl läkare som patient står högt i kurs och den tekniska lösningen är utvecklad med data- och patientsäkerhet i främsta rummet. Med hög medicinsk kvalitet och ny teknik har Min Doktor blivit ett viktigt komplement till svensk sjukvård.