Quantcast
|

Pecar

Pecar är ett företag som på kort tid utvecklats till en viktigt aktör inom området digitalisering av byggprocesser. En liten men kompetent grupp av människor som jobbar under måttot – det lilla företaget med det stora företagets tänk – Pecar är även ett av de företag som Tillväxtverket valde i sin satsning Startup Sweden.

Pecar utvecklar det webbaserade verktyget Pecar E-Plan som digitaliserar och effektiviserar byggprocessen. Kontrollplaner, Egenkontroller, Möten, Checklistor mm är nu digitala, sökbara och i realtid tack vare E-Plan.