Quantcast
|

VINNOVA

Monter: B:05
 

På VINNOVAS innovationstorg träffar ni följande aktörer som är aktiva med nya innovationer för ett digitaliserat Sverige.

region-vasterbotten


Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som finns för att arbetet med utvecklingsfrågor i Västerbotten ska samordnas och ledas av de människor som genom demokratiska val i kommunerna och landsting fått länets medborgares förtroende.

En del i detta utvecklingsarbete består i att arbeta med regionens digitalisering i form av infrastruktur, och nya digitala produkter och tjänster. Vi arbetar för närvarande med att etablera ett datadrivet labb som en del i detta utvecklingsarbete.


 

studi


Studi.se utvecklar tillsammans med forskare och kommuner ett flerspråkigt stöd till digitala läromedel, för att bättre kunna möta nyanlända elever och hjälpa dem att snabbare komma igång med svenskan och ämnesundervisningen i skolan.

Språken är förutom svenska och engelska, dari, arabiska, somaliska och tigrinska. Läromedlet ger lärare och elever på högstadiet möjlighet att arbeta med ämnesinnehållet parallellt och integrerat med språkinlärningen.


 

optolexia


Optolexia erbjuder en helt ny tjänst för att tidigt, snabbt och enkelt kunna fånga upp barn med dyslexi. Idag identifieras de flesta barn med dyslexi alldeles för sent, eller i värsta fall aldrig! Vår metod är resultatet av 25 års forskning och är baserad på eye-tracking och artificiell intelligens.

Med hjälp av Optolexia kan alla barn få samma möjlighet att nå sin fulla potential, vilket är en vinst för skolan, samhället och inte minst individen själv.


 

skarp


SKARP är en webbaserad plattform som tillhandahåller professionell handledning, utbildningsmaterial och praktiska verktyg för att stödja en kundfokuserad förnyelse- och innovationsprocess.
Erbjudandet riktar sig primärt till formella innovationsledare, chefer och annan personal som arbetar med verksamhetsutveckling inom den offentliga sektorn samt mindre bolag och organisationer.
Användarna får genom SKARP omedelbart tillgång till beprövad och paketerad erfarenhet från hundratals innovationsprojekt inom en mängd olika branscher.


 

mvf


Mina vårdflöden