Quantcast
|

Visma

Visma och offentlig sektor

I dagens samhälle är mobiltelefoner och surfplattor lika naturliga och viktiga som elektricitet. Förväntningarna att kunna utföra vardagliga uppgifter på nätet är idag höga – och offentliga tjänster är inget undantag. Vismas IT-lösningar gör det möjligt för offentlig sektor att erbjuda både medborgare och offentliganställda tjänster med hög kvalitet.

Hanteringen av stora informationsmängder är speciellt viktig – och utmanande – i offentlig sektor där informationsöverföring sker mellan flera myndigheter och där informationen ofta är av känslig natur. Visma förser myndigheter, kommuner och landsting med lösningar för att förbättra arbetsprocesser, minska överflödig byråkrati och förenkla samarbete. Visma skapar möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass!