Näringslivets deltagande

På DigiGov är samverkan och nätverkande i fokus, därför är Sveriges näringsliv inbjudna för att delta och diskutera Sveriges utmaningar och lösningar kring digitalisering. Vill ni vara med och representera näringslivet och visa på hur ni kan hjälpa till att öka takten på digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Kontakta oss så berättar vi mer!

I utställningen finns möjlighet att visa framgångsrika lösningar

Visa gärna hur ni hjälper offentlig sektor att;

– Underlätta samverkan kring gemensamma tjänster, infrastruktur samt initiativ kring öppen innovation.

– Skapa digitala tjänster som ämnas användas som förstahandsval av medborgarna.

Nedan finns några förslag på hur deltagande kan se ut