Varför och hur skall vi öka takten på Sveriges Digitaliseringsresa?

Varför och hur skall vi öka takten på Sveriges Digitaliseringsresa?

Säker digitalisering är en förutsättning för fortsatt ekonomisk tillväxt i Sverige och en nödvändighet för en effektiv offentlig förvaltning.
Hur stor är potentialen för Sverige, och hur sker säker digitalisering i praktiken?