Hur kan fler vara med och skapa morgondagens välfärd?

Hur kan fler vara med och skapa morgondagens välfärd?

Innovativa lösningar utvecklas i snabb takt på marknaden idag som radikalt kan förbättra och effektivisera vår välfärd, men ofta tar det lång tid innan nya lösningar och tekniker får genomslag i det offentliga. Hur tar vi tillvara på kraften i utvecklingen för att lösa våra utmaningar? Hur skapar vi meningsfulla partnerskap med näringslivets aktörer som utgår verksamhetens behov? Hur kan det offentliga fungera som testbädd för nya lösningar som har möjlighet att spridas och stärka Sveriges innovationskraft?