Våra viktigaste samhällsutmaningar

Våra viktigaste samhällsutmaningar

Arbete, tillväxt och integration – Smart företagande som förenklar för alla
Samhällsbyggnad, infrastruktur & smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund
Hälsa, vård & omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar
Utbildning, Forskning och kompetens – Digitalt lärande i världsklass – grunden för en ökad digital kompetens.

Gemensam Panel

Läs en mer utförlig beskrivning av samhällsutmaningarna här.