Våra viktigaste samhällsutmaningar – valbara sessioner

Våra viktigaste samhällsutmaningar – valbara sessioner

Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och i programmet lyfts inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang. Under DigiGovs andra dag finns möjlighet att i break out sessions fördjupa dig ytterligare inom en av samhällsutmaningarna.

Här kommer antal kortare case presenteras där digitala lösningar och samverkansinitiativ har använts för att lösa de offentliga uppdraget på ett smartare sätt inom respektive samhällsutmaning.

Kopplat till den utmaning du valt kommer du få möjlighet att:
-dela med dig av dina egna framgångsrika exempel och ta del av andras erfarenheter.
-diskutera dina utmaningar tillsammans med kollegor och aktörer som kan vara en del i lösningen.

Läs en mer utförlig beskrivning av samhällsutmaningarna här.