Det digitala och innovativa Sverige

Det digitala och innovativa Sverige

Regeringen har tre generella råd som bl.a. fokuserar på digitalisering. Här samlar vi kanslicheferna och huvudmännen till ett samtal om rådens verksamhet och regeringens arbete på digitaliseringsområdet.

  • Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitikens hela område. Innovationsrådet fokuserar på digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science.
  • Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige består av 11 ledamöter som representerar myndigheter, kommuner och landsting. Detta råd samlar nödvändig kompetens för att genomföra satsningen på e-förvaltning som regeringen kallar ”digitalt först”.
  • Digitaliseringsrådets analyser och inspel kommer att ligga till grund för att genomföra och utveckla regeringens strategiska arbete med digitalisering. Digitaliseringsrådet ska bidra till ett samlat ledarskap i regeringens digitaliseringsarbete.