Hur ser förändringsresan ut - Vägen framåt!

Hur ser förändringsresan ut - Vägen framåt!

Avslutningsvis har vi satt samman en internationell paneldiskussion om vad Sverige måste göra härnäst för att hänga med i utvecklingen av digital förvaltning.  Panel består av representanter för OECD, Danmark och Norge. Med i diskussionen är även Christina Henrysson, enhetschef Digital förvaltning på Finansdepartement samt ordförande för den nya myndighetens organisationskommitté.