Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och artificiell intelligens

Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och artificiell intelligens

Idag ser vi fler och fler exempel på hur ny teknik använts för att effektivisera verksamheten. Idag finns möjlighet att helt automatisera delar av verksamheten och använda artificiell intelligens som stöd för att fatta bättre beslut.

Hur tar du på bästa sätt hand om möjligheter i din verksamhet?
Vilka är de eventuella riskerna och vad behöver du som ledare behöver ta ställning till?
Hur ser den framtida utvecklingen ut?