Arbete, tillväxt och integration - Smart företagande som förenklar för alla

Arbete, tillväxt och integration - Smart företagande som förenklar för alla

Digitaliseringen leder till en kompetensväxling i hela vårt samhället och behovet av att skapa konkurrenskraftiga företag växer. Samtidigt som Sverige behöver bli bättre på integration av nyanlända och leverera en allt smartare välfärd för fler. Fram till 2025 kommer antalet personer mellan 15 och 74 år, som bor i Sverige och är födda i Norden, att minska med 100 000 invånare, samtidigt som antalet personer i samma ålder som kommer från andra länder ökar med 455 000. Om vi ska få ökad sysselsättning är det från denna grupp sysselsättningen måste komma. Hur kan vi bli bättre på att med hjälp av digitaliseringens möjligheter öka integrationen och få fler i arbete?

Diskussionsfrågor:

  • Hur använder vi digitaliseringen möjligheter för att fler ska komma in på arbetsmarknaden?
  • Var finns den största potentialen av digitaliseringen för ökad integration och tillväxt?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att öka integration och konkurrenskraften?
  • Vilka är de goda exemplen och hur kan de spridas till fler?