Att leda i förändring

Att leda i förändring

I en tid av snabba förändringar står de flesta branscher, även offentlig sektor, inför höga krav på ständig utveckling. Digitaliseringen öppnar upp för nya innovationer, marknader och aktörer. Hur har framgångsrika ledare inom olika sektorer hanterat förändringstrycket? Vad krävs av ditt ledarskap för att få till bestående förändring?