Future of work

Future of work

Framtidens arbetsmarknad

Kunskap och kompetens är avgörande för att realisera regeringens ambition att bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Automatiseringen kommer inte göra att våra jobb försvinner men det kommer förändra våra arbetsuppgifter i grunden. Hur förbereder vi oss och skapar förutsättningar för livslångt lärande och ökade digitala färdigheter? Vilka goda exempel kan vi lära oss av?

>> Oscars presentation hittar ni här.

>> Saras presentation hittar ni här.