Digital inkludering och digital delaktighet

Digital inkludering och digital delaktighet

Digitaliseringen av samhället innebär en snabb och omfattande utveckling av nya och förbättrade kommunikationsmöjligheter och digitala tjänster. Men det är också viktigt att grupper och individer inte hamnar utanför när utvecklingen går fort och innebär många förändringar. Just nu är det ett glapp mellan de behov som finns och de möjligheter som erbjuds. De som hamnar i digitalt utanförskap riskerar att hamna allt mer utanför stora delar av vad det demokratiska samhället innebär.   Det finns inte tillräcklig kunskap om dessa personers förutsättningar och förmåga att använda internet och digital teknik. Vilket innebär en risk att bilden av det digitala utanförskapet inte är rättvisande, och att insatser som görs inte blir de mest verkningsfulla. I PTS uppdrag ingår att undersöka och lyfta fram de behov och hinder som finns, bidra med vägledning samt föreslå lösningar för förbättringar och utveckling. Vi genomför bland annat en s.k skuggundersökning som undersöker liknande frågor som IIS stora undersökning Svenskarna och internet, men som fokuserar på personer med funktionsnedsättning och visar en mer nyanserad bild än vad som är möjligt med en mer översiktlig undersökning.

Ni kommer att få med er en breddad kunskap om hur det digitala utanförskapet kan se ut i praktiken, samt insikter om att lösningar för det som många tror är en liten avskild målgrupp egentligen bidrar till förbättringar till stora grupper. Plus konkret information vad som går att göra.

Beroende på verksamhetsområde kan PTS bidra med vägledning och konkreta råd, dels i form av undersökningar vi genomfört samt checklistor, metodguider och verkliga exempel på projekt och organisationer som gjort satsningar på tillgänglighet och digital inkludering. PTS är även öppna för dialog om samarbeten och samverkan.