Digitala tjänster omformar hälsolandskapet dramatiskt

Digitala tjänster omformar hälsolandskapet dramatiskt

Hemmonitorering är idag ett av vårdens hetaste områden, där digitaliseringen kommer att förändra vård och omsorg i grunden. Många aktörer är med och utvecklar nya digitala produkter och tjänster, potentialen inom hemmonitorering är stor. Men det är inte den tekniskt intresserade personen som är den viktigaste målgruppen för hemmonitorering. Användaren kommer att vara en kroniskt sjuk, ofta äldre, person. Rätt använda kommer detta kunna bidra till en bättre livskvalitet samt en mer effektiv och resursbesparande vård och omsorg. Det finns en rad utmaningar för att komma dit. I projektet ”Ordnat införande av digitala tjänster och produkter” lyfter vi dessa utmaningar och söker efter hållbara lösningar. Under seminariet berättar vi om vad vi sett kommer krävas för ett lyckat införande, med bland annat patientens hem och vårdens förmåga till digital transformation i fokus.