Enklare vardag och god hälsa hemma – så flyttar vi vården från golv och väggar på sjukhus och hälsocentraler till den plats patienten befinner sig på

Enklare vardag och god hälsa hemma – så flyttar vi vården från golv och väggar på sjukhus och hälsocentraler till den plats patienten befinner sig på

Jag kommer att berätta om hur vi förändrar arbetssätt och skapar möjligheter för patienterna att göra mer i form av egenvård. Det är ett pågående utvecklingsarbete där vi har gjort en första delrapport och nu går vidare i del 2 och fortsätter skaffa oss nya erfarenheter.

Ju mer vi arbetar med det här desto mer inser vi att det är ett arbetssätt som är betydligt vidare tillämpbart än vad vi tänkte från början. Det är ett arbetssätt som fungerar utmärkt tillsammans med vår befolkning som vid det här laget är väldigt digitaliserade och vana vid att samhället fungerar på det här sättet. I kombination med digitala vårdmöten, utvecklade e-tjänster och andra lösningar får vi en modern hälso- och sjukvård.