Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering

Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering

Ordförande: Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringen vill accelerera digitaliseringen av offentlig sektor och har bl.a. tillsatt en expertgrupp för digitala investeringar. Syftet med expertgruppen är att myndigheter ska bli bättre på digital verksamhetsutveckling så att politiska reformer och förändrade uppgifter för myndigheterna får större och snabbare resultat. Expertgruppen presenterar sitt arbete och bjuder in till en diskussion. Den leder fram till råd om hur regeringens framtida styrning bör utvecklas för att bidra till att nå målen på området.