Framtidens digitala ekosystem

Framtidens digitala ekosystem

Det moderna utbytet av digital informationen skapar förutsättningar för en helt ny digital värld. Det digitala ekosystemet har många likheter med det biologiska och skapar förutsättningar för nya sätt att samverka och agera. Offentliga myndigheter, näringsliv, privatpersoner som både producenter och konsumenter. En ny värld öppnar sig.