Hälsa, vård och omsorg - Smart välfärd för framtidens utmaningar

Hälsa, vård och omsorg - Smart välfärd för framtidens utmaningar

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med snabbt växande befolkning, innebär att behoven och  förväntningarna ökar på vård och omsorg.  Samtidigt innebär digitaliseringen helt nya och bättre förutsättningar att ge patienter tillgång till god vård på egna villkor. Analyser visar också på en besparingspotential på uppskattningsvis 180 miljarder om året om vården digitaliserades i större utsträckning. Hur kan vi blir bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg?

Diskussionsfrågor:

  • Hur hanterar vi allt högre förväntningar på vården samtidigt som resurserna krymper?
  • Hur skapar vi framtidssäkra lösningar för en smartare välfärd?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att möta utmaningarna inom hälsa, vård och omsorg?
  • Vilka är de goda exemplen och hur kan de spridas till fler?