Hög säkerhet som villkor för ett öppet digitalt samhälle

Hög säkerhet som villkor för ett öppet digitalt samhälle

Cyberhot och säkerhetsbrister rapporteras allt mer och frågor om informationssäkerhet i det digitala samhället är högaktuell. Men hur ser krav och styrning ut och hur genomförs detta i praktiken? Under passet diskuteras säker digitalisering och ledningens perspektiv och ansvar.