Hur kan AI användas för att lösa samhällets utmaningar?

Hur kan AI användas för att lösa samhällets utmaningar?

Användningen av AI växer nu snabbt med tillämpningar för individer, företag och inom välfärden. I detta pass diskuterar vi hur AI kan användas bland myndigheter, regioner och kommuner för att möta de utmaningar som samhället och välfärdssektorn står inför.

>> Görans presentation hittar ni här.