Hur ser förändringsresan ut - Vägen framåt!

Hur ser förändringsresan ut - Vägen framåt!

OECD presenterar den senaste utvärderingen och rekommendationer om hur vi kan fortsätta bygga ett smartare Sverige!