Hur vi kan fortsätta bygga ett smartare Sverige!

Hur vi kan fortsätta bygga ett smartare Sverige!

OECD genomför just nu en översyn av den datadrivna förvaltningen i Sverige. Här presenter de den senaste utvärderingen och rekommendationer om hur vi kan fortsätta bygga ett smartare Sverige!