Individanpassad vård med digitala stöd och AI – ökat värdeskapande för patient, profession och samhälle

Individanpassad vård med digitala stöd och AI – ökat värdeskapande för patient, profession och samhälle