Innovationslabb i det offentliga

Innovationslabb i det offentliga

Ordförande: Vinnova

Innovationslabb, -team eller -enheter, förändrings-, datadrivna-, policy- eller verklighetslabb: Det finns allt fler labb i offentlig sektor som vill främja innovation, experimenterande och samskapande. En ny studie presenteras: vilka olika typer av labbverksamhet finns det i det offentliga, varför finns de och vilka framgångsfaktorer och hinder finns det? Under passet formulerar vi råd om hur vi skapar bästa förutsättningarna för innovationslabb i det offentliga.