Linköpings universitet forskar om AI och ny teknik inom utbildningsområdet - Hur påverkar AI utbildningsområdet?

Linköpings universitet forskar om AI och ny teknik inom utbildningsområdet - Hur påverkar AI utbildningsområdet?

AI handlar om hur vi kan få datorer att utföra saker som vi anser kräver intelligens. AI förväntas påverka alla aspekter av vårt samhälle. Målet med seminariet är att öka insikten i hur AI påverkar innehållet i våra utbildningar och hur vi kan använda AI för att förbättra våra utbildningar.