Öppenhet, transparens, medskapande - ingredienser för ett nytt socialt kontrakt?

Öppenhet, transparens, medskapande - ingredienser för ett nytt socialt kontrakt?

Körde digitaliseringen sönder demokratin? När tonläget i plattformarna är hätskt, stödet för partipolitiken minskar, klyftorna ökar och samhällsinstitutionerna utsätts för alltmer förfinade attacker, designade att erodera medborgarnas förtroende, är det frestande att svara ja. Samtidigt är nuläget en möjlighet att reformera – och att få med så många som möjligt i det arbetet.
Statens medieråds direktör Anette Novak, som länge arbetat med förändringsledarskap i allmänhet och digital transformation i synnerhet, i roller som vd för ett statligt forskningsinstitut och chefredaktör för ett regionalt mediehus, inspirerar oss att experimentera kring nya deltagarformat.