Nu säkrar vi välfärden tillsammans!

Nu säkrar vi välfärden tillsammans!

Digitaliseringen är den absolut viktigaste förändringsfaktorn vi har för verksamhetsutveckling i det offentliga Sverige. Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit krävs bl.a. en alltmer innovativ förvaltning som sätter användaren i centrum och som samarbetar med näringslivet kring nästa generations digitala lösningar. Hur vässar vi välfärden för att leva upp till de förväntningar som finns? Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen tillsammans åstadkomma en smartare välfärd?