Hur kan AI användas för att lösa samhällets utmaningar?

Hur kan AI användas för att lösa samhällets utmaningar?